Ward Committees

Below are Port St. Johns` ward committees and their phone numbers:
Ward NumberSecretaryContact Details
1Sibongile Diko0833965880
2Patrick Nomarobo 0731721793
3Nokuzola Marula 0834049881
4Nontsha Mandidane 0761672132
5Bongiwe Maninjwa 0787193741
6Macufe Kununtu 0735252737
7Zodidi Langa 0833545177
8Fikisile Limaphi 0733894604
9Siphiwo Ndabeni 0839613572
10Nomnikelo Mahlamvu 0717374632
11Emmanuel Diki0835472355
12 Xolisa Dyasi 0786404441
13Nomvuyiso Mficani 0719027573
14Khanyisa Bikiza 0782670052
15Nomakhosi Dobe 0729033849
16Lulamile Mcetywa 0786278622
17Nolungisa Mbangi 0735629216
18Noxolo Nocuze 0810613580
19Nontlahla Dobe 0783263009
20Nomfusi Madikane 0786124252

We’re Here to Help You

Shoot us a message if you have any question, we’re here to help!.